Vas Slap leži v Zgornji Vipavski dolini in je bila prvič omenjena leta 1215. O vasi je leta 1689 pisal tudi Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske.

Nekaj pomembnejših zgodovinskih prelomnic:

  • Vas Slap je bila prvič omenjena leta 1215, ko je tu ležeče kmetije kupil Freisinški škof Oton.
  • Leta 1220 naj bi se v Slapu pri Vipavi naselili malteški vitezi, ki so baje pozidali grad Slap.
  • Vas je omenjena tudi v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske iz leta 1689.
  • Leta 1873 je bila na Slapu ustanovljena prva slovenska kmetijska šola. Še vedno viden napis na kamniti plošči nad grajsko kolono priča o tem, da so grofje Lanthierji odstopili šoli svojo graščino in posestvo.

Poleg vinskih kleti Vam priporočamo sprehod po vasi in obisk vaške cerkve posvečene sv. Matiju, ogled pročelja prve kmetijske šole na slovenskem in značilnih starih obokanih vrat. Imamo tudi lepe naravne kotičke, ki se jih splača obiskati peš. Vas v zgornjem delu skriva majhne slapove, po katerih je naša vas dobila ime.

Dandanes tukaj živi okrog 420 prebivalcev.