Posestvo Rouna z vseh strani objema zelena narava in je približno 1 km umaknjeno od vasi Slap. Poimenovanje posesti (Rouna) izhaja še iz časov Avstro-Ogrskega popisa zemljišč. Leta 1765 je bilo v kataster zapisano ime Rouna, ki se je obdržalo do današnjih dni.

Osnova kakovostnih vin je zdravo grozdje

Za naše grozdje poskrbimo z veliko potrpljenja, ljubezni ter veliko urami ročnega in strojnega dela v vinogradih. Kar 10 hektarjev površin smo namenili vinski trti, ki ji tukajšnja laporna tla še posebej ugajajo. V srcu naših vinogradov, lahko obiščete veliko vinsko klet z degustacijskim prostorom, ki je opremljena v slogu tradicionalnih starih vipavskih vinskih kleti. V vinogradih, poleg grozdja namenjenega pridelavi v vino, zori tudi 9 sort zelo okusnega namiznega grozdja.

Ukvarjamo se tudi z pridelavo trsnih cepljenk, saj tako lahko za svoje vinograde zagotovimo sadike najvišje kakovosti.

Združujemo se z drugimi vinarji, se izobražujemo in se med drugim prizadevamo za prepoznavnost naših avtohtonih sort – zelena in pinele. V veliko čast so nam priznanja za vina, pa tudi lepo urejene vinograde. Najbolj pa smo zadovoljni, če ste zadovoljni vi – naši kupci.