NAŠA KMETIJA JE VKLJUČENA V NASLEDNJE UKREPE V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, IZ KATERIH LETNO PREJEMAMO SREDSTVA ZA IZVAJANJA LE TEH:

POSESTVO ROUNA JE PREJEMNIK PODPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014-2020. VKLJUČENO JE V NASLEDNJE PODUKREPE:

PODUKREP 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Na Posestvu Rouna želimo slediti novostim na področju trženja vin in ponuditi degustacije v sodobnih in večjih prostorih ter tako postati še konkurenčnejši na domačih in tujih trgih.

Za vinarja je pomembno, da spozna svojega kupca, velja pa tudi obratno. Najbolj neposreden način je povabilo na kmetijo, kjer se kupcu predstavijo vinogradi, klet in produkt. Poleg kakovosti in estetske dovršenosti izdelkov, ki sta primarnega pomena za zagotavljanje kroga strank, je izjemno pomemben tudi vtis, ki ga le-te dobijo ob obisku kmetije oziroma ob stiku s ponudnikom. Potrebno je razvijati gostoljuben in profesionalen odnos do kupcev; to pomeni dajati občutek, da so resnično dobrodošli, se pozorno posvečati njihovim željam. Pri prodaji je torej ključna človeška komponenta, osebni odnos zaposlenih do strank. S projektom Posestvo Rouna – prostori za namen trženja vin zaokrožujemo naložbo v vinsko klet in tako urejamo tok delovnih procesov tudi na področju trženja.

Z naložbo želi kmetijsko gospodarstvo doseči naslednje cilje:

 • vzpostaviti ustrezne prostorske zmožnosti za izvajanje degustacij

 • vzpostaviti ustrezne prostorske zmožnosti za prodajo vin na domu

 • vzpostaviti ustrezne prostorske in tehnološke zmožnosti (hladilnica) za uvajanje novega produkta na kmetiji – penine iz pinele.

Pričakovani rezultati:

V okviru svoje naložbe načrtuje investitor urediti degustacijske in prodajno razstavni prostor ter hladilnico (proizvodnja penin). Z izvedbo te investicije pričakuje:

 • izboljšanje prodaje na domu, ki je stroškovno najugodnejša oblika prodaje,

 • dodati oblikam trženja nov pomemben in neposreden kanal, kjer je pristop do kupca lahko najbolj prilagojen ciljnemu kupcu ,

 • prestrukturiranje ciljne skupine – zahtevnejši kupci,

 • dodati kmetiji prihodke iz degustacije, ki se doslej glede na prostorsko stisko niso mogli primerno izvajati

 • uvajanje novega produkta na kmetiji – penina iz pinele.

Operativni cilj investicije je nameniti vsaki fazi procesa trženja namenski prostor, in sicer:

 1. Dokončanje objekta, kar pomeni v pritličju ureditev degustacijskih in prodajnih prostorov

 • degustacijski prostor – večje skupine

 • degustacijski prostor – terasa

 • manjši prostor trženje/prodaja – odprava za trg, razstavni prostor, prodaja na domu za posamezne obiskovalce, distributerje …

 • večji prostor trženje/prodaja – razstavni prostor, prodaja na domu za skupine

 1. Dokončanje objekta, in sicer v pritličju ureditev hladilnice, ki je nujna za uvedbo novih proizvodov in sicer penin iz avtohtonih sort

 • prostor za skladiščenje donegovanega vina oz. penin – hladilnice,

PODUKREP 6.4

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Na Posestvu Rouna se zavedamo velikega potenciala Vipavske doline v smislu povezovanja ponudbe vin s turizmom.

Vinski turizem je pomembna komponenta vinogradništva in turizma. Vino namreč lahko predstavlja pomemben dejavnik privlačnosti za določen kraj. Za vinogradnike in vinarje pa je to možnost za neposreden stik s potrošniki, direktno prodajo in promocijo, povečanje ugleda vina, povečanje zaupanja v blagovno znamko ter spodbujanje odgovorne porabe vina.

Ureditev prostorov za kratkotrajno nastanitev gostov pomeni zagotovitev pogojev, da se na kmetijskem gospodarstvu lahko začne z novo dejavnostjo, ki je ocenjena kot izrazito sodobna, storitvena in potencialno dobičkonosna gospodarska panoga.

Z naložbo želi kmetijsko gospodarstvo doseči naslednje cilje:

 • vzpostaviti ustrezne prostorske zmožnosti za izvajanje zelenega turizma na kmetiji, v nekaj letih po izvedbi želijo pridobiti okoljski znak,

 • vzpostaviti pogoje za novo delovno mesto in

 • povezati vinarsko dejavnost na kmetiji s turistično dejavnostjo (apartmaji) ter graditi na profesionalnemu pristopu, izhajajoč iz različnosti potreb (okusov) različnih ciljnih skupin, ki predstavljajo tržno nišo.

Operativni cilj investicije je urediti tok delovnih procesov in sicer:

 1. Dokončanje objekta in v pritličju ureditev skupnih prostorov in infrastrukture :

 • vhod in terasa,

 • tehnični prostor,

 • kanalizacija – MČN,

 • ogrevanje – TČ.

 

 1. Dokončanje objekta in sicer v nadstropju in mansardi – predmet tega PN – ureditev:

 • 6 apartmajev (12 ležišč + 12 dodatnih ležišč)

 • dodatni skupni prostori (wellnes, igralnica …)

 1. Nakup opreme:

 • notranja oprema apartmajev in pralnice.

 

Pričakovani rezultati:

 • dodati kmetiji prihodke iz turizma in omogočiti, da tudi obiskovalci degustacij podaljšajo obisk kmetije in destinacije,

 • izboljšati prodajo na domu, ki je stroškovno najugodnejša oblika prodaje,

 • dodati oblikam trženja nov pomemben in neposreden kanal, kjer je pristop do kupca lahko najbolj prilagojen ciljnemu kupcu ,

 • prestrukturiranje ciljne skupine – zahtevnejši kupci

 

Projekt finančno podprt s strani Evropske unije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.