Na posestvu Rouna na okolju prijazen način in po tradicionalni metodi s kratkotrajno maceracijo pridelujemo enoletna vina z izraženo svežino.
Program razvoja podeželja

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)